Opracowanie tabeli przydziału odzieży

W oparciu o ocenę ryzyka zawodowego lub i bez niej opracowujemy optymalna tabelę przydziału odzieży i środków ochrony osobistej - stanowisko po stanowisku.