Rejestr wypadków oraz rejestr zachorowań na choroby zawodowe

Dla naszych Klientów sporządzamy wymagane przez prawo polskie rejestry wypadków, chorób zawodowych i jeżeli jest to konieczne inne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.