Wizyta kontrolna zakładu pracy lub jednostki

Przeprowadzenie przeglądu stanu bezpieczeństwa zakładu, czy firmy daje możliwość do poprawy warunków pracy, każda nasza kontrola kończy się raportem wraz z wskazówkami, jak podnieść poziom bezpieczeństwa pracy.