Opracowanie instrukcji stanowiskowych i BHP

Zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, każde stanowisko pracy powinno mieć opracowaną instrukcję. Proponujemy naszym klientom spersonalizowane instrukcje zgodne z warunkami jakie panują na ich stanowiskach pracy.