Opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Podstawowy dokument wymagany przez polskie prawo. Preferujemy ocenę ryzyka metodą Risk Score, jednak dla klienta możemy ją przeprowadzić każdą dowolną. Ocena opracowywana jest po wizycie na zakładzie, czy w firmie klienta oraz po identyfikacji wszystkich zagrożeń.