Szkolenia BHP pracowników, okresowe

Szkolenie, które musi odbywać się cyklicznie dla wszystkich zatrudnionych pracowników, musi zawierać informacje dotyczace specyfiki stanowiska na jakim pracownik obecnie pracuje.